สัญลักษณ์โรงเรียน
๑. สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน

๒. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธจันทูปโมมิ่งมงคล
๓. ธงประจำโรงเรียน
ธงผ้าสีฟ้า-ขาว
๔. สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า-ขาว
๕. ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า