ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการไข่ในหิน
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 พัทลุงมูลนิธี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
นางสาวสุกมล แก้วขาว ควบคุมและนำนักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เข้าร่วมประกวดโครงการยุวประกันภัย
นายอำเภอปากพะยูน นายวรินธร ทองขาว ได้มาพบปะนักเรียนและคณะครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เข้าร่วมอบรมทักษะชีวิต และสำนึกรักแผ่นดิน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
ครูและนักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารเข้าร่วมโครงการเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556
ผู้อำนวยการและข้าราชการครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมกับมูลนิธีศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนอุปกรณ์และวัตถุดิบในการดำเนินอบรมการทำขนมเบเกอรี่
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารจัดให้มีการวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหาร คณะครู สภานักเรียน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และนักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในอำเภอปากพะยูน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกับชุมชน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานศึกษธิการจังหวัดนราธิวาส
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมห่มผ้าพระนอน ณ วัดรัตนาราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2565 (ควนปีไหเกม)
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารยินต้อนรับ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารร่วมกับตำรวจภูธร อำเภอปากพะยูน ได้คัดกรองปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
กิจกรรมแรลลี่เยาวชน รวมพลังยับยั้งเอดส์ ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารจัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565
คณะครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชมคม อำเภอปากพะยูน
นักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลปากพะยูนในการรับวัคซีนไฟเซอร์
นักเรียนและคณะครูร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ