ประกาศโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ (SMP)
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65