ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล ชุมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,11:39  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล ชุมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,11:37  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล ชุมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,11:36  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล ชุมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,11:36  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..